کولر گازی

کد خطای کولر گازی میتسوبیشی : بررسی کدهای ارور اسپیلت میتوبیشی

ارور و کد خطای کولر گازی میتسو بیشی : بهتر است که با ارور کولر گازی میتسو بیشی آشنا بشوید تا در هنگام بروز مشکل و خطا بتوانید علت بروز خطا را تشخیص داده و اقدام به رفع عیب دستگاه کنید. در ادامه این متن تمام کد خطاهای کولر گازی میتسو بیشی را ذکر کردیم که در صورت نیاز اقدام به عیب یابی و رفع آن کنید.


بررسی کد خطای کولر گازی میتسوبیشی و روش برطرف کردن آنها

کد خطای A0 کولرگازی میتسوبیشی

دلیل ارور A0 : دلیل خطای به وجود آمده در این مدل وجود مشکل در دستگاه تهویه می باشد.

رفع عیب خطا A0 در کولرگازی میتسوبیشی :

جهت رفع عیب دستگاه در اولین قدم، قطعات متصل به دستگاه تهویه را چک نمایید و آنها را دوباره راه اندازی کنید.


کد خطای A2 کولرگازی میتسوبیشی

دلیل ارور A2 : عیب در دستگاه، به علت بروز خطای سخت ‌افزاری در بخش انتقال پردازنده می باشد.

رفع عیب خطا A2 در کولرگازی میتسوبیشی :

جهت عیب یابی دستگاه می بایست به طور کامل سخت افزاری و رفع خطای احتمالی در صفحه برد را چک کنید و رفع خطا، را انجام دهید.


کد خطای A3 کولرگازی میتسوبیشی


دلیل ارور A3 :
این ارور به دلیل خطا در انتقال داده ها ایجاد می شود.
رفع عیب خطا A3 در کولرگازی میتسوبیشی :
توجه کنید که؛ که هیچ نوع داده‌ای را به مدت ۸ دقیقه نمی توان انتقال داد. بنابراین اتصالات را چک کنید.
کد خطای A6 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور A6 :
در این صورت خطا به دلیل مشکلات جریان متناوب ایجاد می شود.
رفع عیب خطا A6 در کولرگازی میتسوبیشی :
جهت رفع این مشکل، خطای ارتباطی ای را که با پردازشگر در ارتباط می باشد رفع نمایید که ولتاژ خالص وارد دستگاه بشود.
کد خطای A7 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور در A7 :
دلیل این ارور عدم سیگنال دهی در دستگاه سبب بروز مشکل شده است.
رفع عیب خطا A7 در کولرگازی میتسوبیشی :
محدوده ی انتقال سیگنال که با سیم کشی انجام شده است را چک نمایید و اگر در این قسمت مشکلی نبود مبدل را چک کنید.
کد خطای A8 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور A8 :
دلیل این ارور مشکل در انتقال از واحد اصلی می باشد.
رفع عیب خطا A8 در کولرگازی میتسوبیشی :
در این صورت نیز اول می بایست محدوده سیم کشی را چک کنید؛ احتمال دارد که، محدوده فرسوده شده باشد و یا اتصال سیم درست صورت نگرفته باشد.
کد خطای EA کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور EA :
دلیل این ارور این است که در واحد اصلی سیستم خطا رخ داده است.
رفع عیب خطا EA در کولرگازی میتسوبیشی :
اتصال سیم های میانی را چک کنید. احتمال دارد که جایی در اتصال باز شده باشد و این مشکل سبب تداخل صوتی شود.
کد خطای EB کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور EB :
دلیل این ارور مشکل در واحد جریان متناوب می باشد.
رفع عیب خطا EB در کولرگازی میتسوبیشی :
سیم کشی و مکان اتصال سیم و کابل را چک کنید. کابل ها را نیز بررسی نمایید. یکی دیگر از دلایل این می باشد که احتمالا اندازه کابل ها نامناسب بوده. و سبب تداخل صوتی می شود.
کد خطای EC کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور EC :
از زمان شروع تا پایان کارسیستم، دستگاه تهویه هوا دچار مشکل می شود.
رفع عیب خطا EC در کولرگازی میتسوبیشی :
جهت رفع این مشکل، دستگاه را روشن نمایید و دستگاه تهویه را چک کنید. دیکر علت این مشکل این می باشد که احتمالا اندازه کابل نا مناسب بوده و این کار سبب تداخل صوتی شده است.
کد خطای ED کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور ED :
دلیل این رور خطا های تصادفی در اتصال سریال دستگاه می باشد.
رفع عیب خطا ED در کولرگازی میتسوبیشی :
احتمالا بین اتصالات صفحه برد فاصله ایجاد شده است؛ آن را پیدا کنید و رفع نمایید.
کد خطای EF کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور EF :
دلیل این ارور این است که در واحد اصلی سیستم با مشکل نا معلومی مواجه شده است.
رفع عیب خطا EF در کولرگازی میتسوبیشی: در این صورت، کد خطای نامعلوم به ایجاد می شود. می بایست اول آن را بررسی کنید و اختلال صدا – قدرت در واحد فضای باز را به مدت 30 ثانیه کنترل نمایید و سپس دستگاه به طور خودکار روشن می شود.
کد خطای E0 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E0 :
در صورت ایجاد این کد یعنی در سیستم کنترل از راه دور مشکل پیش آمده است.
رفع عیب خطا E0 در کولرگازی میتسوبیشی :
سیستم کنترل از راه دورو اتصالات و ولتاژ دستگاه را چک کنید. همچنین اگر سیستم دیگری نیز به سیستم شما متصل است، صفحه برد را نیز چک کنید.
کد خطای E1 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E1:
این ارور به وضیعت سیستم کنترل از راه دور مرتبط می باشد.
رفع عیب خطا E1 در کولرگازی میتسوبیشی :
در این صورت سیم کشی های فضای داخلی سیستم را چک کنید.
کد خطای E2 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E2 :
این ارور به وضیعت سیستم کنترل از راه دور مرتبط می باشد.
رفع عیب خطا E2 در کولرگازی میتسوبیشی :
اگر مشکل گسترده می باشد کل سیم کشی سیستم را چک نمایید اما اگر مشکل پیش آمده وسیع نمی باشد، کافی است فقط سیم کشی های فضای داخلی سیستم را چک کنید.
کد خطای E3 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E3:
در این بخش نیز مشکل ب وجود آمده به وضیعت سیستم کنترل از راه دور مرتبط می باشد.
رفع عیب خطا E3 در کولرگازی میتسوبیشی: مثل قسمت بالا اگر مشکل گسترده می باشد کل سیم کشی سیستم را چک نمایید. ولی اگر مشکل پیش آمده وسیع نمی باشد، تنها کافی است که سیم کشی های فضای داخلی سیستم را چک کنید.
کد خطای E4 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E4 :
دلیل این خطا در این بخش با وضیعت سیستم کنترل از راه دور مرتبط می باشد.
رفع عیب خطا E4 در کولرگازی میتسوبیشی :
همانگونه که در متن ذکر شد ، اگر مشکل گسترده بادش کل سیم کشی سیستم را چک کنید اما اگر مشکل پیش آمده وسیع نمی باشد، فلقط کافی می باشد که سیم کشی های فضای داخلی سیستم را چک نمایید.
کد خطای E5 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E5 :
در این بخش مجددا عیب دستگاه با وضیعت سیستم کنترل از راه دور مرتبط می باشد.
رفع عیب خطا E5 در کولرگازی میتسوبیشی :
همانگونه که در متن ذکر شد ، اگر مشکل گسترده بادش کل سیم کشی سیستم را چک کنید اما اگر مشکل پیش آمده وسیع نمی باشد، فقط کافی می باشد که سیم کشی های فضای داخلی سیستم را چک نمایید.
کد خطای E6 کولرگازی میتسوبیشی
علت ارور E6:
دلیل این خطا مشکل در اتصال داخلی می باشد.
رفع عیب خطا E6 در کولرگازی میتسوبیشی :
این خطلا به دلیل واحد فضای باز می باشد که پیش از واحد داخلی عمل می‌کند. تخلیه پمپ با برنامه‌ریزی به S۱ و S۲ سب تداخل در آن می شود بنابراین توصیه می شود که تداخل به وجو امده را به طور کامل بررسی نمایید.
کد خطای E7 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E7:
این خطا به علت وجود مشکل در واحد اصلی سیستم می باشد.
رفع عیب خطا E7 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل دستگاه را خاموش کنید، و پمپ تراکمی را چک نمایید و سپس مجددا دستگاه را راه اندازی کنید.
کد خطای E8 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارو E8:
دلیل این ارور ، وجود فضای آزاد در فضای داخلی پمپ و هوا رسانی می باشد.
رفع عیب خطا E8 در کولرگازی میتسوبیشی :
جهت رفع عیب پمپ را کنترل نمایید؛ و جدا کننده داخلی را چک کنید، پس از آن سیستم دوباره به توالی درست خود مثل فضای داخلی باز می‌گردد.
کد خطای E9 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور E9 :
در صورت بروز این کد خطا یعنی اتصال فضای داخلی به پمپ تولید کننده هوا به مشکل خورده است.
رفع عیب خطا E9 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل پمپ را کنترل نمایید و جدا کننده داخلی را بررسی کنید و جریان برق را به توالی درست مثل فضای داخلی وصل نمایید.
کد خطای FA کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور FA :
دلیل این ارور این می باشد که رابط حرارتی باز شده است.
رفع عیب خطا FA در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل بهتر است که راه حرارتی را که به فضای داخلی راه دارد، بررسی کنید و اگر صفحه برد خراب بود آن را تعویض نمایید.
کد خطای F1 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور F1 :
دلیل این ارور این می باشد که تامین توان کنترل فاز معکوس به مشکل خورده است.
رفع عیب خطا F1 در کولرگازی میتسوبیشی :
احتمال دارد که صفحه برد به مشکل خورده باشد، آن را بررسی کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید.
کد خطای F2 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور F2 :
دلیل این ارور شدت جریان برق پایین است که مشکل ساز می شود.
رفع عیب خطا F2 در کولرگازی میتسوبیشی :
وقتی که دستگاه دچار نوسانات برقی و کمبود فشار برق می‌ شود، احتمال دارد که صفحه برد بسوزد آن را چک نمایید.
کد خطای F4 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور F4 :
دلیل این کد خطا این است که دستگاه تهویه هوای آزاد مشکل دارد.
رفع عیب خطا F4 در کولرگازی میتسوبیشی :
تهویه هوای آزاد می بایست در 49 درجه سانتی گراد انجام گردد، اگر این اتفاق نیوفتد امکان دارد که ترموستات داخلی به دلیل فشار وارد شده بر اتصالات باز یا شکسته شود.
کد خطای F5 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور F5 :
دلیل این ارور خرابی دستگاه به علت فشار بالا است.
رفع عیب خطا F5 در کولرگازی میتسوبیشی :
فشار بالای ۶۳ هرتز سبب قطع و یا شکستن اتصالات شده و در این شرایط می بایست صفحه برد سوخته تعویض گردد.
کد خطای F7 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور F7 :
دلیل این ارور مشکل سیستم در دستگاه تهویه هوا می باشد.
رفع عیب خطا F7 در کولرگازی میتسوبیشی :
جهت رفع عیب دستگاه می بایست فضاهای باز شناسایی و رفع گردد.
کد خطای F8 کولرگازی میتسوبیشی
علت ارور F8:
این ارور به این دلیل می باشد که دستگاه تهویه هوا با مشکل روبه رو است.
رفع عیب خطا F8 در کولرگازی میتسوبیشی :
کلیه ورودی هایی که در سطح فضای باز قرار دارند، می بایست رفع بشوند و فضای بازی دیده نشود.
کد خطای F9 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور F9:
دلیل این ارور مشکل از واحد اصلی سیستم می باشد.
رفع عیب خطا F9 در کولرگازی میتسوبیشی :
در این بخش دو یا چند دستگاه حفاظتی جهت قطع ارتباط یا عدم ارتباط با دستگاه حفاظتی باز می باشد، آن ها را ببندید.
کد خطای P1 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P1 :
این ارور به این دلیل است که دریچه ها دچار انسداد هوایی شده اند.
رفع عیب خطا در کولرگازی میتسوبیشی :
رزیستورهای هوایی را چک کنید. اگر دریچه بسته یا مسدود بود، آن را باز نمایید.
کد خطای P2 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P2 :
دلیل ایجا شدن این اخطار مشکل از واحد اصلی سیستم می باشد.
رفع عیب خطا P2 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل ابتدا اتصالات را برسی نمایید؛ اگر دچار گرفتگی شده باشند می بایست آن را رفع نمایید.
کد خطای P4 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P4 :
دلیل این کد خطا مشکل در دستگاه تهویه می باشد.
رفع عیب خطا P4 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل می بایست مدار باز یا نزدیک به DS را تخلیه نمایید.
کد خطای P5 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P5 :
دلیل این ارور این می باشد که سطح متراکم پر است.
رفع عیب خطا P5 در کولرگازی میتسوبیشی :
در شرایط هایی مانند سطح متراکم، شکستن پمپ و یا انسداد در فاضلاب فورا می بایست شروع به تخلیه کنید.
کد خطای P6 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P6:
علت این ارور مشکل در مبدل حرارتی می باشد.
رفع عیب خطا P6 در کولرگازی میتسوبیشی :
با کاهش جریان هوا به وسیله سیم‌پیچ داخلی واحد مبدل حرارتی افزایش پیدا می کند. فیلترهای کثیف و موتور فن را تمیز نمایید.
کد خطای P8 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P8:
دلیل این ارور دمای غیر عادی دستگاه می باشد.
رفع عیب خطا P8 در کولرگازی میتسوبیشی :
این مشکل عمدتا ناشی از نشت مبرد خالص می باشد . امکان دارد که در رزیستور اشتباهی پیش آمده باشد، برای رفع آن اقدام کنید.
کد خطای P9 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور P9 :
دلیل این ارور مشکل در تهویه هوا می باشد.
رفع عیب خطا P9 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل انتقال دهنده های گرمایی را خاموش کنید و دستگاه را بررسی نمایید.
کد خطای U1 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U1 :
دلیل این ارور ایجاد مشکل در سیستم مرکزی می باشد.
رفع عیب خطا U1 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل سیم‌پیچ را مسدود نمایید، انسداد سیستم را رفع کرده، و فیلتر گرمایش در فضای داخلی را پاکسازی کنید.
کد خطای U2 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U2:
این کد به این دلیل است که دمای بالا در درون دستگاه تخلیه نمی شود.
رفع عیب خطا U2 در کولرگازی میتسوبیشی :
کمپرسور نسبت به گرما بی توجه شده و دلیل آن رزیستور خراب می باشد، برای رفع این مشکل ترموستات داخلی را بررسی و تعمیر نمایید.
کد خطای U3 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U3 :
دلیل این کد مشکل دستگاه در تهویه هوا می باشد.
رفع عیب خطا U3 در کولرگازی میتسوبیشی :
جهت رفع این مشکل خطای رزیستور را بررسی نمایید و دستگاه را تخلیه کنید.
کد خطای U4 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U4 :
دلیل این کد مشکل دستگاه در تهویه هوا می باشد.
رفع عیب خطا U4 در کولرگازی میتسوبیشی :
برایی رفع این مشکل راه بسته شده در دستگاه تهویه را باز نمایید تا سیستم بتواند کار خود را ادامه دهد.
کد خطای U5 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U5:
علت این کد مشکل در دمای ذوب بالای دستگاه می باشد .
رفع عیب خطا U5 در کولرگازی میتسوبیشی :
به علت نبود وجود جریان هوا در میدان حرارت و نبود وجود خمیر سیلیکون، دمای رزیستور می ‌تواند بر روی مدل مبدل قدرت افزایش پیدا کند. بنابراین بهتر است که این مشکل را بررسی و حل نمایید.
کد خطای U6 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U6 :
دلیل این کد مشکل در واحد اصلی سیستم می باشد.
رفع عیب خطا U6 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای حل این مشکل خروجی معکوس کننده را امتحان نمایید و کمپرسور را از لحاظ الکتریکی چک کنید.
کد خطای U7 کولرگازی میتسوبیشی
دلیل ارور U7 :
دلیل این اخطار این است که تخلیه در سبستم کم می باشد.
رفع عیب خطا U7 در کولرگازی میتسوبیشی :
برای رفع این مشکل عملیات LEV را بررسی نمایید و راه های خروجی را باز به طور کامل باز نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *